YASAL SORUMLULUKLARIMIZ

Tüm Faaliyet ve işlemlerimizi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tanımlar
  • Hizmet: Kalitesinin sınırlandırılamayacağı bir müşteri hakkıdır.
  • Güven: 2k Lojistik, müşterilerimizin iyi tanıyarak firma bazında hizmet vermenin ve sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmenini verdiği karşılıklı duygudur
  • Kalite: Bu güvenin sağlıklı çalışma anlayışıyla birleştirilip yılların verdiği deneyimle oluşan değerli bir hizmettir.